Stjerneenergien Lyra

Udvidet betydning

Når du fjerner energetiske blokeringer fra din fysiske krop og din energikrop, skabes der plads til lys i dig. Hav tillid til dig selv i den bevidsthedsudvidelsesproces du er i. Dette kan foregå bevidst og ubevidst i dig.

Du bliver med dette kort inviteret af højtvibrerende stjernevæsener fra Lyra, til at deltage i at bringe den nye gyldne tid ind på jorden. En tid, hvor alle menneskers hjerter lyser i kristuslys. De samskaber og gør kun ting, som er til alles højeste bedste. Vær selv dette, og vis det til andre gennem dine handlinger. Bring denne nye visdom ind på jorden.

Energetisk øvelse

  1. Forestil dig, at du befinder dig midt i en stor opadgående spiral.
  2. Energien i spiralen er stjerneenergien Lyras energi, og kristuslyset.
  3. Lad det højtvibrerende lys omprogrammere din DNA, og øge din lysfrekvens i din krystalline krop.
  4. Samtidigt stiller der sig et lysvæsen ind fra Lyra foran dig.
  5. Med sine store lysende hænder fjernes gammel karmisk tyngde rundt omkring i din energikrop.
  6. Vær i lyset. Se dine DNA strenge lyse op