Kommandør Ashtar

Udvidet betydning

Du er i gang med at hæve din vibration markant. Bliv ved med at lyse dig selv op. Det sker, så du bedre kan sanse den galaktiske del af dig. På den måde kan du også få flere oplevelser af at eksistere på forskellige planer på én gang. 

Du åbner dig derfor også op, for at modtage mere inspiration til din hverdag fra mange lysende bevidstheder. Dette kan også begynde at vise sig for dig i dine drømme. Det kan være, at du oplever såkaldte klare/lucide drømme, hvor du har oplevelser med lysvæsener og stjerneenergier m.fl.

 

Energetisk øvelse

  1. Kom tilstede i din fysiske krop. Mærk alle cellerne.
  2. Tag et par dybe indåndinger.
  3. Forestil dig, at du ud over at være et fysisk menneske, også er et lysende galaktisk stjernevæsen, som rækker ud over din fysiske krop. Sans denne del af dig.
  4. Oplever du farver? En følelse? Hører du noget? Ser du noget? 
  5. Bed Ashtar om at hjælpe dig, med at byde denne del af dig velkommen i dig og i dine celler.
  6. Han hjælper dig trygt til at forbinde dit galaktiske stjernevæsen med din fysiske krop.
  7. Overgiv dig, og smelt sammen med stjernerne.