Modul 21

Ærkeenglen Sandalphon

Kære dig – Velkommen til modul 21

Så er vi nået til den 21. og sidste modul i onlinekurset, hvor du har haft mulighed for at møde 9 ærkeengle, og ikke mindst dine egne 7 primære chakraer.

Måske er alt det med engle nyt for dig
– måske er det ikke.

Men en ting kan du være sikker på, når du nu sidder og har valgt at sige »JA TAK« til disse 21 dage med ærkeenglene, så er det ikke det første liv du har, hvor du føler en forbindelse til englene. Du kender dem fra tidligere liv, og fra dine “ophold” mellem dine liv.

Det, der er ved at ske nu for dig, er, at det som før har været en mere eller mindre ubevidst samtale og samarbejde med englene, nu er ved at blive bevidst på et nyt niveau.

Rigtig god fornøjelse med modul 21.

Kærlig hilsen

Louise og Line
engleskole.dk

Ærkeenglen Sandalphon

Ærkeenglen Sandalphon

Ærkeenglen Sandalphon kommer ofte som en meget høj og smuk engel med et smuk lys, som kan være gyldent.

Sandalfons energi forbinder sig dybt inde med jordens hjerte, og samtidig forbinder englen dig med det guddommelige lys. Derfor er Sandalphon bindeled mellem det jordiske liv, Moder Jord og det guddommelige lys.

Sandalphon er også meget knyttet til musik og understøtter ligesom Gabriel kreative processer.

Det siges også, at Sandalphon er den rette at bede om hjælp til at finde ting, som er blevet væk:)

Sandalfons energi kan være meget kraftig og fuld af livskraft. Sandalphon bygger bro mellem din sjæl og din krop, så der kommer balance mellem lyset og din fysiske eksistens.

Sandalphon sender livskraft til alle dine chakraer, styrker din forbindelse til jordens hjerte og booster din kreativitet.

Her får du en healing fra ærkeenglen Sandalphon

Du er født magisk

Uanset hvor du er i dit liv, hvilke valg du har truffet, uanset om du arbejder, hvad du arbejder med – så har du en opgave her på jorden – og det er at være DIG.

Når vi holder kurser i englekontakt og englehealing, oplever vi af og til, at vores fantastiske kursister ofte kommer med en tro på engle, men også med en tvivl om egne evner i forhold til at kunne kommunikere med englene og mærke englene.

Mange kan ligefrem føle et mindreværd, en frygt for ikke at slå til, og har den opfattelse noget lignede denne:

“Ja, englene er her – men måske er jeg ikke god nok til at lytte til dem og mærke dem, hvorfor skulle jeg kunne være kanal for deres energi – jeg er jo bare helt almindelig”.

Men sandheden er, at du som menneske også er et guddommeligt væsen med en lysende bevidsthed og kompleks intelligens, somgør dig i stand til at arbejde med højtvibrende energier på din måde.

– OG DET ER DÉT DINE ENGLE OG GUIDER HELE TIDEN ER OMKRING DIG FOR AT VISE DIG. AT DU ER FØDT MAGISK.

 
Ærkeenglen Raphael

3 tegn på at dit samarbejde med englene
allerede er i gang

I den ny tids energi er det ikke sådan, at du skal koble sig på englenes energi for at have dem med som guider eller for at være kanal for deres budskaber. Det handler om, at sige »JA TAK« til samarbejdet én gang for alle.

Her får du 3 tegn på, at dit samarbejde med englene allerede er i gang:

1. Du føler dybt i dit hjerte en forbindelse med englene. Denne forbindelse kan du måske ikke helt forstå, men du føler, det er en sandhed alligevel, fordi du på din måde kan mærke englenes nærvær. Måske kan du ligefrem fornemme, at en engel stryger dig over håret, når du er ked af det.

2. Du oplever, at budskaber kommer til dig gennem musik du hører, bøger du falder over, tekster du ser, mennesker du møder, idéer der kommer dumpende, fjer der ligger for dine fødder, naturfænomener, gentagne talkombinationer som f.eks. 11:11, 444, 777 osv. Så er du allerede åben for englenes tegn og guidence.

3. Du taler englenes stemme og kommer med budskaber fra dem til andre mennesker – måske uden du helt selv er bevidst om det. Har du prøvet at møde mennesker, der har det svært, og pludselig går du i gang med at tale til dem, og bagefter kan du ikke helt huske, hvad du har sagt? Men den anden har fået et brugbart budskab. Måske har du været nærværende med et andet menneske – og i dette nærvær, at du ubevidst eller bevidst sendt healing. Så er det fordi du har lagt stemme og krop til en englenes energi, og dit samarbejde med dem, er allerede i gang.