Velkommen til modul 20

Tema: Lysaktivering og galaktisk visdom 🤍

 I dag bliver du guidet ind i den første af 3 lysaktiveringer. En lysaktivering med ærkeengle, kristusenergi og Gaia´s energi.

Måske kan du mærke forskel på healing og lysaktivering, måske kan du ikke. Det er også helt fint. Det er egentlig ikke noget vi selv styrer, hvornår det er det ene og det andet. Ofte er det også en kombination. Lysaktiveringen tænder dine ekstra pærer inde i dig og dit lys. Det aktiverer dit galaktiske potentiale og din galaktiske visdom. 

Rigtig god fornøjelse 😊

Modul 20

Ærkeengleenergi

Ærkeenglen Michael har vist os, hvordan bl.a. ærkeengleenergi  er bygget op omkring en intens kerne af energi. Han viste os, hvordan han er bygget op af en intens kugle af Michael-energi, en kerne. Rundt omkring kernen er der mange lag af hans energi. I de forskellige enorme lag er der sågar sjæle – som dig og os – der er en del af denne ærkeengel Michael-enhed. Han beskrev også, at det blandt andet er derfor, at han kan være mange forskellige steder på én gang, da det er en lille bid af den gigantiske ærkeengel Michael-enhed, som besøger os og hjælper dig og mig, der kalder på ham. Det er fuldstændig det samme, der sker, når man healer med ærkeenglen Michaels energi – det er en ’lille’ bid af Michael-enheden, som bliver
tilgængelig. Det er derfor, at der kan sidde en person på den anden side af jorden og kommunikere eller heale med en bid af Michael-enheden, og at du kan sidde lige her og måske få en oplevelse af hans energi, når du læser dette.

Ærkeengle kan vise sig for os, som de har lyst til. De viser os en version af sig i en menneskelig form, så vi kan identificere os med dem. Hvis du har et yndlingsbillede af Michael, kan han vise sig som netop det billede, så du kan kende ham. For en anden person kan han vise sig, som netop den person kender ham eller har set ham. For nogle viser han sig som en bestemt farve. Vi har oplevet ham beskrevet mest som blå og rød. Så der er altså ingen grænser for, hvordan energierne kan vise sig for os. Derfor; hav endelig et helt afslappet forhold til, at der er mange forskellige portrætter af alle ærkeenglene; det er blot, så vi kan identificere os med dem og deres energi. Det vigtigste er, at hvis vi vil lære dem at kende, så skal vi betragte dem som en del af os.

Kristusenergi

Kristusenergien er det maskuline aspekt af Kilden, og det guddommelige maskuline lys. Kristuslyset går ned igennem alle spaltninger af lyset. Det ER lyset. Det ER Kilden. Kristusenergien er gyldne bølger, bølgebevægelser, der går ned igennem Kilden. Det er som bølger af solstråler, hvor strålerne går gennem det hele og ind i os mennesker.

Gaia

Gaia er en lysende engleenergi og et gudindevæsen, som er jordklodens sjæl, væsen og bevidsthed. Hendes væsen af livskraft fylder hele jordkloden. I kernen af jordkloden er hendes væsen stærkest og mest højtvibrerende. Inde fra kernen sender hun bølger af livskraft og energi ud igennem jordkloden og ud til dig. På den måde bliver det nemmere for dig at føle dig kærligt hjemme på jorden i din fysiske krop.

Lydfil:
Lysportal og lysaktivering med ærkeengle, Gaia og kristusenergi

Kærlig hilsen

Line og Louise