Velkommen til modul 12

Tema: Energihygiejne 🤍

I dag springer vi ud i et nyt tema, nemlig “energihygiejne”.

De næste dage får du derfor en masse skønne lydfiler og metoder til at praktisere energihygieje.

Vi vil begynde med at fortælle dig om energihygiejne, og hvad det kan gøre for dig. Vi har også skrevet lidt om, hvordan vi oplever kroppen som en “energikrop”.

Vi ønsker dig en fantastisk dag. 🤍

12 a

Modul 12

Din energikrop

Når vi taler om energikroppen, henviser vi til hele din krop, og ikke kun til din fysiske krop. Din energikrop er hele dit energifelt, og den er en sammensmeltning af både din fysiske krop dine tanker, dine følelser, dine chakraer og en del
af din sjælsenergi. Disse forskellige energier påvirker hinanden gensidigt, og strømmer ind og ud mellem hinanden.

Din energikrop er således mere end din fysiske krop, og din fysiske krop er en del af din energikrop, det vil sige, at din fysiske krop er inde i din energikrop. Din energikrop går mange meter ud fra din fysiske krop.

Jo mere du øger vibrationen i din
energikrop, jo mere vil du opleve, at din energikrop fylder. Det betyder ikke, at du tager på i vægt, men at du fylder mere i din lysende energikrop.
Det er på grund af diverse ubalancer og energiblokeringer, at du kan opleve at stagnere og sidde fast i mønstre, selvom du arbejder bevidst og målrettet med psykologiske redskaber el.lign. Det, der ofte sker, er, at du kommer til at sidde fast i en mental/tankemæssig og fastlåst følelsesmæssig energi, som kan føles tung og begrænsende. Ved at øge din energibevidsthed og tage lyset ind kan du tage din power tilbage og opleve mere glæde i dit liv (Uddrag fra vores bog: “Du er en MESTER”)

Ønsker du at arbejde specifik med dine chakraer kan vi anbefale vores kursus-serie:

“Op i vibration” 1 til 4

Undervisningsvideo:
Energihygiejne

Fra at manifestere til at samskabe

Generelt inden for spiritualitet og selvudvikling oplever vi en øget
bevidsthed om det at skabe sit eget liv og at manifestere. En almindelig udbredt tilgang er, at det man tænker, siger og føler i dag, er det, man skaber i morgen.

Hele manifestations-tilgangen kan let komme til at blive en mental kontrolmanøvre. En manifestations-tankegang kan godt misforstås og blive en meget lineær tankegang, hvor man tænker meget i årsag/virkning. Det kan for eksempel være, at man helt specifikt ønsker sig en lejlighed i en bestemt by eller en helt specifik rolle i et helt specifikt job.

Vi oplever, at en del omkring
det at manifestere kan gøre, at du i en transformationsproces nemt kommer til at føle dig lille og forkert. Du kan komme til at føle skyld og skam. Du skammer dig over, at du ikke kan finde ud af det eller ikke kan kontrollere tempoet. Hvis der for eksempel er nogle udfordringer i livet, og man føler, at livet er ret dårligt lige nu, så kan man nemt tænke, at man har manifesteret noget forkert.

Det, ærkeengle, mestrene og stjerneenergierne opfordrer os til, er at se alt i et større perspektiv  Altså, at vi kigger på os selv lidt mere
udefra og begynder at betragte energien i os og omkring os. På
den måde kan der i os opstå en solid og grundlæggende tillid til livet.

Dine mål kan erstattes
af en overordnet INTENTION
om at bære lys og at være guidet af lys gennem en tillidsfuld åbenhed i nu’et.

(Lettere omskrivning fra vores bog: “Du er en MESTER”)

Kærlig hilsen

Line og Louise